Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

EN GUIDE I VATTENBEHANDLING FÖR SPABAD

|15/11, 2022

EN GUIDE I VATTENBEHANDLING FÖR SPABAD

BÖRJA MED BÄTTRE VATTEN 

Om du fyller ditt spa med rent vattnet från början, desto lättare blir det att balansera och underhålla vattnet under tid. Att använda ett slangförfilter som X10 vattenfilter är ett bra sätt att få de bästa förutsättningarna för en god vattenkvalité från start.


SÄKERSTÄLL TILLRÄCKLIG FILTRERING 

Kontrollera att ditt spabad är rätt programmerat med förinställda filtreringstider. Om filtreringstiderna är otillräckliga kan detta leda till en högre användning av kemikalier och dålig vattenkvalitet. Se till att dina filtreringsinställningar är schemalagda för filtrering minst 6-8 timmar om dagen. Om ditt spa använder en lågvolym/låghastighets tystnadspump (ofta kallad en "cirkelpump") se till att den filtrerar 24/7. Om du är osäker på badkarets filtreringssystem, kontrollera din manual eller kontakta din återförsäljare. 

ANVÄND SPA MARVEL 

Spa Marvel gör att du kan använda ditt spa med betydligt färre kemikalier än du skulle göra utan Spa Marvel, vilket gör vattenvården mycket enklare. Spa Marvel har också egenskaper som vårdar din hud, vilket gör att den känns så mjuk och smidig att personer med hudåkommor som eksem och psoriasis ofta upplever att deras tillstånd förbättras när de använder Spa Marvel. En flaska Spa Marvel behandlar alla spa upp till 2000 liter i 3 månader och ett swim spa i 1 månad. 

GRUNDLÄGGANDE OM VATTENVÅRD 

Det finns tre huvudkomponenter för god vattenvård: 

1. Vattenbalans

2. Sanitets/Hygien/Rengöring 

3. Filtervård VATTENBALANS 

TESTA VATTENBALANSEN 

Det finns fyra vanliga sätt att testa din vattenbalans. 


1.TESTSTRIPS 

Den vanligaste och snabbaste metoden är att använda teststickor. Dessa remsor använder lackmuspapper som doppas i vattnet och sedan matchas mot en färgförklaring för att bestämma olika värden. De flesta teststickor testar grunderna: pH, alkalinitet och fritt klor. Vissa test kan testa för mer som cyanursyra, totalt klor och hårdhet. 

2. DPD-TEST MED VÄTSKA ELLER TABLETT 

Du tar ett vattenprov. Lägger i vätska eller en tablett. Vattnet ändrar då färg och du kan utifrån en given tabell läsa av dina värden. 

3. ELEKTRONISK TEST 

Det finns flera elektroniska testenheter tillgängliga. 

4.TESTA VATTNET I LABB 

Dessa tester görs vanligtvis hos en professionell spa-återförsäljare som är utrustad med högteknologisk utrustning för att analysera vattenprovet. 


DINA VÄRDEN 

ALKALINITET 

Ditt vattens alkalinitet måste vara mellan 80- 150 ppm, helst mellan 120-150. Om alkaliniteten är för hög kommer vattnet bli grumligt och kan orsaka att kalcium och gips som kan absorberas i ditt vatten faller ut ur lösningen och gör att spaväggarna känns grumliga eller har en film som ser ut som gipsmassa på dem. Om alkaliniteten är för låg kommer det att orsaka skumbildning, skador på ditt spabads utrustning och obehag för den som badar. Det kan börja klia och/eller leda till utslag. Om alkaliniteten är hög eller för låg, fungerar inte desinficeringsmedel som klor och brom lika effektivt. I vissa fall kan de bara vara 10% effektiva vilket innebär att du måste tillsätta 10 gånger så mycket klor/brom när alkaliniteten inte är balanserad. Använd pH-reducerare för att sänka alkaliniteten. För att höja alkaliniteten, använd alkalinitetshöjare. Du bör kontrollera alkalinitets nivån var 1-2:e vecka och justera den efter behov. 

PH 

Mät av ph EFTER att alkaliniteten är inom rätt intervall. I traditionell spavattenvård rekommenderas pH att vara mellan 7,2-7,8, men med Spa Marvel är pH-intervallet bredare; pH är bra mellan 7,2-8,2, så länge du använder Spa Marvel och alkaliniteten är i rätt intervall. Anledningen till detta bredare acceptabla pH- intervall är att Spa Marvel minskar vattnets ytspänning. När ytspänningen minskar kommer pH naturligt att stiga lite. pH som är högt på grund av denna naturliga höjning kommer inte att orsaka grumligt vatten, minskad desinficeringseffektivitet, kalkavlagringar eller lukter som det kan i traditionell (icke-Spa Marvel) vattenvård. För att sänka pH, använd pH-reducerare. För att höja pH, använd pH-höjare. När du använder Spa Marvel är det mycket sällsynt att du behöver justera pH, så länge som alkaliniteten är i rätt intervall. Återigen, oroa dig inte för pH-avläsningarna förrän alkaliniteten är inom rätt intervall. 

KALCIUMHÅRDHET 

Kalciumhårdhet är ett mått på hur mycket kalcium som är löst i ditt vatten. De största problemen är att om det inte finns tillräckligt med kalcium (vattnet är mjukt), kan du uppleva överdrivet skum och vattnet kan kännas klibbigt på huden. Om kalciumhårdheten är för hög (vattnet är hårt) kan det skapa avlagringar i din badtunna, liknande den vita avlagringar du ser i duschmunstycken och tekokare. Den goda nyheten är att Spa Marvel gör ett bra jobb med att förhindra att det bildas avlagringar, så du behöver inte oroa dig för hårt vatten när du använder Spa Marvel. Dessutom, om du fyller ditt spa med X10 vattenfilter, kommer X10 att ändra kalcium i vattnet till en form som inte orsakar avlagringar. Kalciumhårdheten bör vara mellan 175-250 ppm. För att öka kalciumhårdheten, använd kalciumhårdhetshöjare. Det finns inget enkelt sätt att sänka kalciumhårdheten i spavatten. Om du kan, fyll ditt spa med mjukt vatten och öka sedan kalciumhårdheten till intervallet 175-250 ppm med kalciumhårdhetshöjare. 


SANERING 

För att upprätthålla en biologiskt säker miljö för badande, kräver vattnet i spabadet mekanismer för att döda och förhindra tillväxten av bakterier. Produkterna som används för att göra detta är kända som desinfektionsmedel, de vanligaste desinficeringsmedlen är klor och brom. 

Spa Marvel gör en del av det arbete som klor och brom kan göra, men Spa Marvel desinficerar inte; det angriper och dödar inte bakterier som ett desinficeringsmedel gör. Snarare tar det naturligt bort den föda som behövs för att bakterier ska kunna leva. Detta är delvis hur akvarier och sjöar kan underhålla sig själva utan att behöva lägga till ett desinfektionsmedel. 


Eftersom Spa Marvel gör en del av det arbete som klor och brom annars skulle göra, kommer det att krävas mindre klor eller brom för att bibehålla de önskade värdena när du använder Spa Marvel, än när du inte gör det. Det rekommenderas i allmänhet att hålla desinfektionsmedelsavläsningar mellan 3-5 ppm. Det finns så många variabler i spavattenvård att det är omöjligt att ordinera en exakt mängd desinfektionsmedel att använda, men när du använder Spa Marvel är en bra guide för att tillsätta klor- eller bromgranulat att använda förhållandet 4 teskedar per 250 liter vatten (20 gram per 1 000 liter) på den första påfyllningen, tillsätt sedan 1 tesked (5 gram) till vattnet varje gång du är färdig med att använda badtunnan. Om du använder klor eller brom i tablettform är det ett bra ställe att börja använda 2 tabletter i veckan i dispensern. Din professionella spa-återförsäljare kan ge dig den bästa produkten och formen av desinfektionsmedel att använda. 
ANVÄNDNING

 

FRITIDSHUSÄGARE 

Spa Marvel är en favorit bland fritidshusägare: Människor som har stugor och fritidshus vars spa inte används lika frekvent och som inte har möjlighet att lägga i desinfektionsmedel med jämna mellanrum. Spa Marvel kommer att underhålla vattnet under deras frånvaro, även om inget desinfektionsmedel har tillsatts. Effekter av rengöringsmedel på alkalinitet När desinfektionsmedel tillsätts till vattnet omvandlas det till syra. Syran kommer att sänka din alkalinitet, vilket sakta gör vattnet surare. Det är viktigt att kontrollera din alkalinitets nivå regelbundet för att säkerställa att den ligger inom det ideala intervallet och att justera det efter behov. Om du inte gör det, kommer vattnet med tiden att bli surare och orsaka ökad konsumtion av desinfektionsmedel, skummande vatten, kan få badgästerna att klia och utveckla utslag och kan skada ditt spabads utrustning. 

KLORAMINER OCH BROMAMINER 

Efter att desinfektionsmedel har gjort sitt jobb med att bryta ner föroreningar och blivit utmattade, omvandlas de till en form som inte gör något annat än att sitta i vattnet och driva ut lukter. Med andra ord, när en klormolekyl inte kan utföra något mer arbete, blir den det som kallas en kloramin (brom blir en bromamin), och kloraminer avger klorlukten som så ofta förknippas med pooler och spa. Med andra ord, när du kan lukta klor, luktar du faktiskt kloraminer, vilket är det klor som har tagit slut och som inte gör något för att hålla vattnet säkert. 

CHOCKA VATTNET 

För att bli av med lukten behöver du bli av med kloraminerna/bromaminerna. Sättet att göra detta är att lägga till en stor dos av något som kommer att bryta ner dem. Detta kallas att "chocka vattnet". "Chockande" är en term som används för att beskriva tillsats av en stor dos av ett oxidationsmedel till vattnet. Oxidationsmedlet kommer att bryta ner föroreningar som är för små för att filtreras ur vattnet som kan orsaka disigt vatten och lukt, inklusive kloraminer och bromaminer. Oxidationsmedel inkluderar brom, klor och icke-klor spa-chock. För att sammanfatta detta, om det luktar klor är det ett tecken på att du faktiskt behöver mer klor (eller brom eller icke-klorin spa-chock.) En gång i veckan, chocka vattnet genom att tillsätta klor- eller bromgranulat till vattnet i förhållandet 4 teskedar per 250 liter vatten (20 gram per 1 000 liter). Om vattnet på något sätt inte är klart, öka dosen till 2 matskedar per 250 liter vatten (30 gram per 1 000 liter). Om du använder en icke-klorinchock, följ anvisningarna på förpackningen. Det är helt acceptabelt att chocka vattnet oftare om det behövs. Till exempel, om efter att spaet har haft en stor badande belastning och vattnet inte var kristallklart, chocka vattnet för att hjälpa till att få allt klart tidigare. 

KLARARE VATTEN

Ibland kan föroreningar införas i vattnet som är så fina att de passerar genom filtret och stannar i suspension, vilket gör att vattnet ser grumligt ut. Om ett rent filter och chockerande vatten inte tar bort dessa föroreningar, hjälper det att använda en vattenrenande produkt från din professionella spa-återförsäljare. Medlet binder de fina partiklarna som orsakar diset och klumpar ihop dem så att de blir en större partikel och kan fastna i filtermediet. 


FILTERSKÖTSEL 

Noggrann och frekvent filtervård är KRITISKT för att upprätthålla kvaliteten på ditt spavatten. Du kan göra allt annat korrekt, men om du inte håller dina filter rena kommer du att kämpa med grumligt vatten, lukter och överdriven användning av kemikalier. 

FILTERPATRONER 

Spafilter fångar upp skräp som förs in i spavattnet av de badande, inklusive hårspray, smink, deodorant, parfym, lotioner och krämer, tillsammans med mänskligt avfall, inklusive kroppsoljor, svett och kvarvarande urin, avföring och blod. Rätt rengjorda filterpatroner är avgörande för framgångsrik spavattenvård. Smutsiga filter kommer att belasta din pump och kan orsaka grumligt och illaluktande vatten. Det finns två grundläggande typer av filter, engångsfilter, som inte kan rengöras och som ska kasseras när de inte längre är effektiva, och de mer populära filtren med veckat tyg, som är designade för att rengöras efter behov och bytas ut efter ett tag. Detta avsnitt hänvisar till den senare av de två, den veckade tygtypen av filter. 

"HUR OFTA SKA JAG RENGÖRA MITT FILTER?" 

Folk frågar ofta "Hur ofta ska jag rengöra mitt filter"? Vilket är ungefär som att fråga "Hur ofta ska jag tvätta min bil"? En bil som står i ett garage som bara körs på söndagar kommer att behöva tvättas mycket mer sällan än en bil som körs dagligen i en storstad på vintern. På samma sätt är spabadets filterrengöringsfrekvens kopplat till hur mycket spabadet används. Till exempel, om spabadet är i ett fritidshus som bara används en gång i månaden av två personer som duschar ordentligt innan de används, kommer filtret att gå månader innan det behöver rengöras. Å andra sidan, om spabadet är i ett hem där en familj på 5 använder det dagligen utan att duscha i förväg, kommer filtret att kräva tätare rengöring, eventuellt varje vecka. Dessutom finns filter i olika storlekar och kapaciteter. Filterstorleken mäts i kvadratfot, vilket är måttet på filtervävens yta. Den fysiska storleken på 2 filter kan vara identisk, men tygstorleken på det ena kan vara dubbelt så stor som den andra, vilket innebär att filtret kan gå dubbelt så lång tid innan det behöver rengöras. 

FILTERKVALITÉ 

Filterkvalitet är också ett övervägande; inte alla filter skapas lika. Att använda ett kvalitetsfilter som rekommenderas av din professionella spa-återförsäljare kommer att ge bättre resultat, vilket hjälper till att bibehålla klarare vatten under längre tidsperioder. Filter är inte magi; de behöver underhållas. Till exempel, om en badgäst som är täckt med solskydd första dagen av att använda ett helt nytt filter skulle använda spaet, kommer solskyddet att tvättas bort från huden och kan hindra filtrets effektivitet så att det inte fungerar bra och kommer inte att ta upp annat skräp. Då blir spat grumligt, trots att filtret är helt nytt. Filtret kan se rent ut, men de små hålen i tyget blir igensatta och fungerar inte bra. För att rengöra ett filter ordentligt, använd en spafilterrengöringsprodukt som Spa Marvel Filter Cleaner. 

RENGÖRING 

Om din nuvarande rengöringsmetod är att helt enkelt skölja filtret med färskt vatten, är det ungefär som att tvätta håret utan schampo. Efter 1 dag vet du att du inte använde schampo, och efter en vecka kommer alla runt omkring dig att veta. Efter blötläggning av filtret i filterrengöring är det viktigt att skräpet tas bort ordentligt från vecken på filtret genom att använda en stark ström av vatten - som från en trädgårdsslang. Om tyget efter att du sköljt ditt filter inte ser helt nytt ut, det vill säga det fortfarande finns missfärgning i vecken eller om det fortfarande luktar smutsigt, är det inte rent och du måste du rengöra igen. Många använder varsamt och försiktigt en högtryckstvätt för att snabbt och effektivt ta bort skräpet efter att filtret har blötlagts. Tänk på att en högtryckstvätt har förmågan att ta bort färg från en bil, och på samma sätt kan skada tyget på ditt filter, så använd sunt förnuft när du använder en högtryckstvätt. 

FILTERSKÖLJNING MED FÄRSKVATTEN 

En grundlig filtersköljning en gång i veckan med färskvatten för att ta bort skräp och missfärgning, kombinerat med en ordentlig fullständig månatlig djuprengöring, kommer att bibehålla filtrets renhet för många bad i spabadet. Ditt filter kan aldrig bli för rent och det är MYCKET lättare att hålla ett filter rent än att rengöra ett filter. 

SPABADS FILTER BÖR BYTAS UT 

Filter håller inte för evigt. Även om de kan se bra ut med blotta ögat, slits de av naturen och förlorar effektivitet när de används och rengörs. Till exempel kan ett 1 år gammalt filter låta dubbelt så mycket skräp passera genom filtertyget som det gjorde när det var nytt, vilket kommer att försämra vattenkvaliteten. Spabads filter bör bytas ut efter högst 1 års användning, eller ett dussin rengöringar, beroende på vad som kommer först. 
BYTA VATTEN 

När kemikalier tillsätts blir vattnet mer mättat. Det är en god praxis att byta ut ditt spavatten var tredje månad. När du använder Spa Marvel använder du färre kemikalier än i traditionell spavattenvård, så om det uppstod en situation där spavattnet inte kunde bytas vid tre månaders tid, dvs. vädret kanske är för kallt för att tillåta ett vattenbyte, helt enkelt lägg till ytterligare en flaska Spa Marvel till det befintliga vattnet och fortsätt i ytterligare 3 månader. I ett swim spa, använd en flaska Spa Marvel per månad och byt vattnet så ofta som din professionella spaåterförsäljare rekommenderar. 

En VVS-rengörare som Spa Marvel Cleanser bör användas före varje vattenbyte. 


ANMÄRKNINGAR 

När du tillsätter kemikalier till ditt spavatten, följ anvisningarna på förpackningen. Detta är en grundläggande guide till vattenvård. Om du har frågor, kontakta din professionella spa-återförsäljare för mer råd och/eller se de tillgängliga resurserna på spamarvel.com/water- wizard. 

Läs bruksanvisningen till ditt nya spabad. 

Fyra personer i ditt spabad är detsamma som 200 personer i en pool. Om du inte duschar ordentligt innan du använder spaet, använder du det som ett badkar. Hårspray, smink, deodorant, parfym, cologne, gel, tvättmedel/tvål, lotioner och krämer introduceras i vattnet. Detta är hårt för vattnet, dina vattenbehandlingskemikalier och ditt filter. Genom att duscha innan du använder ditt spa kommer din vattenkvalitet att förbättras, du kommer att spendera mindre tid på att ta hand om dina filter. 

Använd lämpliga vattenvårdsprodukter för att behålla din investering och för att maximera din njutning. Använd inte vinäger och blekmedel för att upprätthålla vattenbalansen. Använd produkter avsedda för spabad; du kommer att hitta en produkt av högre kvalitet när du köper från en professionell spa-återförsäljare än när du köper från en stor butik. Produkter av lägre kvalitet kan orsaka överdriven skumbildning och leda till tätare vattenbyten. Använd inte eteriska oljor, tea-tree-olja och andra produkter som inte är avsedda för badtunna eftersom de skadar filtren och orsakar grumligt vatten och skum.